Disclaimer

Disclaimer 

BABYZUS VOF (Kamer van Koophandel: 73545953), hierna te noemen BABYZUS, verleent u hierbij toegang tot babyzus.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. BABYZUS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

BABYZUS spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BABYZUS.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met BABYZUS. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BABYZUS nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BABYZUS. Het commercieel kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BABYZUS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Bij ongeoorloofd gebruik of kopiëren van onze intellectuele eigendommen, zoals teksten, foto’s of producten kunt u een boete ontvangen van €695,-.